WSB
Aktualności
Czwartek, 16 marca 2017 11:58

Poczta Polska odpowiada na protest listonoszy: "Pracownicy są największym kapitałem firmy"

" Zarząd Poczty Polskiej podobnie jak pracownicy widzi konieczność zmiany wynagrodzeń w Spółce i podejmuje konkretne działania by to zmienić" - pisze Zbigniew Baranowski. Rzecznik prasowy spółka Poczta Polska odpowiada na dzisiejszy protest listonoszy.
Oto treść przesłanego nam stanowiska: "Poprawa warunków pracy i wynagrodzeń jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii Poczty Polskiej przyjętej przez Radę Nadzorczą firmy. Pracownicy Poczty Polskiej są największym kapitałem firmy. Dlatego stabilne zatrudnienie, płace adekwatne dla kompetencji i wymagań rynku są priorytetem działań obecnego Zarządu. Zarząd Poczty Polskiej podobnie jak pracownicy widzi konieczność zmiany wynagrodzeń w Spółce i podejmuje konkretne działania by to zmienić.

Dlatego w ubiegłym roku dwukrotnie podnieśliśmy pensje dla najmniej zarabiających pocztowców a w tym roku kończymy już pracę nad nowym regulaminem premiowania. Dzięki temu pierwsze premie, wypłacane miesięcznie, mogą trafić na konta Pocztowców jeszcze w drugim kwartale tego roku. Projekt Regulaminu Premiowania 28 lutego br. trafił do opiniowania do wszystkich Związków Zawodowych. Jeśli zmiany weszłyby w życie w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Poczty Polskiej, listonosze i asystenci w placówkach mogą otrzymać w kwartale od 600 do nawet ponad 800 zł premii.

Jednocześnie została podjęta decyzja o uruchomieniu dodatkowych wypłat dla pracowników, które zostały zrealizowane do 10 marca br. Środki w wysokości ponad 350 zł, trafiły do osób które mają wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 4 tys. zł brutto i poniżej.

Poczta Polska zatrudnia prawie 24 tys. listonoszy. Wynagrodzenie zasadnicze nowozatrudnionego listonosza wynosi obecnie od 2.050 do 2.150,00 zł brutto na umowę o pracę, która gwarantuje: możliwość korzystania z płatnych urlopów, funduszu socjalnego, wolnych weekendów oraz premię roczną po roku pracy. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grupie listonoszy w Regionach Sieci jest wyższe - uwzględnia wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za staż pracy, 1/12 premii rocznej, przeciętne dodatki wypłacone za październik, tj. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za godziny pracy ponad wymiar wynikający z umowy o pracę, dodatki wyrównawcze.

Zarząd Poczty Polskiej pracuje także nad systemowym programem wzrostu wynagrodzeń, tak aby w ciągu 5 lat średnia płaca w PP zbliżyła się maksymalnie do średniej krajowej. Chcemy wspólnie działać na rzecz rozwoju Poczty, przywrócenia prestiżu zawodu Pocztowca oraz wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy.

Zbigniew Baranowski
Rzecznik prasowy, Poczta Polska S.A.

zdj. Piotr Korczak
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl