Golemo
Aktualności
Niedziela, 24 września 2017 20:20

Opłata turystyczna zamiast opłaty miejscowej

Samorządy chcą wprowadzić opłatę turystyczną, która miałaby zastąpić obecnie istniejącą opłatę miejscową. Pobieranie opłaty miejscowej, uzależnione jest od spełnienia przez gminę warunków dotyczących m. in. jakości powietrza. Przypomnijmy, w lipcu tego roku WSA orzekł, że Zakopane niesłusznie pobierało opłatę miejscową od turystów. Samorządy postanowiły zawalczyć o pieniądze turystów.
Jak informuje portal samorządowy - Związek Miast Polskich chce liberalizacji przepisów tak, aby gminy mogły pobierać opłaty od turystów bez względu na to, jakie warunki środowiskowe im oferują.

Projekt nowelizacji ustawy o podatkach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opracowali urzędnicy z Krakowa. Zakłada on możliwość wprowadzenia przez radę gminy opłaty turystycznej, pobieranej od osób fizycznych przebywających w danej miejscowości dłużej niż jedną dobę (obowiązek ten nie dotyczyłby m.in. osób przebywających w szpitalach, czy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej, a także tych, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa). Rada mogłaby różnicować stawkę opłaty ze względu na „lokalizację i rodzaj obiektu”, w którym miałaby być pobierana, przy czym jej wysokość nie mogłaby przekroczyć 2,22 zł dziennie. Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.

Dla samorządów jest to rozwiązanie korzystne, bowiem szacunkowe dochody z opłaty turystycznej mają wynieść nawet 150 mln zł. Dla porównania - w ubiegłym roku dochody tytułem opłaty miejscowej zamknęły się w kwocie 36,8 mln zł. Tyle, że opłatę miejscową pobierano w 223 gminach (to mniej niż 10 proc. wszystkich gmin).

"Stosunkowo mała popularność opłaty wynika z trudności w spełnieniu warunków, jakie ustawodawca przewidział dla gmin, w których pobór opłat jest możliwy. Gminy, które decydują się na pobieranie opłaty muszą spełnić warunki klimatyczne, krajobrazowe i umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowel, które opublikował Związek Miast Polskich. Owe warunki dotyczą jakości powietrza oraz dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

"Szczególnie pierwszy z tych wymogów przysparza wiele nieporozumień, które w konsekwencji powodują niemożność poboru opłaty miejscowej" - twierdzą autorzy projektu.

Takim "nieporozumieniem" może być chociażby lipcowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza Zakopane niesłusznie pobiera opłatę miejscową. Pod koniec 2015 roku podobny wyrok zapadł też w sprawie opłaty miejscowej pobieranej przez położoną w Beskidzie Śląskim Wisłę.

Dlatego samorządowcy, nie mogąc sprostać wymaganiom co do jakości powietrza, postanowili rozwiązać sprawę inaczej. Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych mają zniknąć zapisy określające warunki, jakie trzeba spełnić, by moc pobierać opłatę od gości.

PortalSamorządowy, s/ zdj. M. Szkodziński
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl