Sądecka
Aktualności
Środa, 13 września 2023 09:49

Obwodnica Nowego Targu (wizualizacja)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła wizualizację planowanej obwodnicy Nowego Targu. Na zdjęcia wykonane na terenie osiedla Polana Szaflarska naniesiono grafiki przedstawiające przyszłą drogę. Obecnie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej jest rozpatrywany przez wójta gminy Nowy Targ.
W kwietniu Generalna Dyrekcja złożyła do burmistrza Nowego Targu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy południowej obwodnicy miasta, która ma być częścią drogi krajowej nr 49.

W maju odbyło się spotkanie w nowotarskim Urzędzie Miasta z mieszkańcami, które miało dość burzliwy przebieg; O sprawie pisał szeroko portal podhale24.pl. Na prośbę Rady Miasta przygotowana została wizualizacja przedstawiająca przebieg obwodnicy widziany z perspektywy osiedla Polana Szaflarska.Piętnaście zdjęć przedstawia widoki z siedmiu różnych punktów po południowej i wschodniej stronie osiedla Polana Szaflarska. Miejsca, w których zostały wykonane zdjęcia, zostały zaznaczone i opisane na grafice PLAN, którą można znaleźć na końcu tekstu.

Prezentowany wariant długość 4,53 km. Wykorzystuje korytarz zostawiony przez miasto Nowy Targ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zaplanowano dwujezdniową drogę, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Każdy pas będzie miał 3,5 m szerokości. Pomiędzy jezdniami przewidujemy pas rozdziału szerokości 3 m. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). 

Trasa rozpoczynać się będzie na węźle Nowy Targ Południe i biec początkowo estakadą w kierunku wschodnim, a następnie północnowschodnim wzdłuż brzegu Białego Dunajca. Pod estakadą powstanie połączone z ul. Szaflarską rondo, które zapewni wjazd i zjazd na obwodnicę kierowcom podróżującym na trasie Zakopane - Krościenko nad Dunajcem. Projektowana przez miasto Nowy Targ ul. Sikorskiego będzie połączona z rondem przy ul. Szaflarskiej.

Żeby zminimalizować oddziaływanie nowej drogi na Nowotarską Strefę Relaksu, GDDKiA przygotowała rozwiązania pozwalające zmniejszyć pasu terenu niezbędnego do poprowadzenia odcinka wzdłuż tego obszaru. Zostaną również wybudowane ekrany akustyczne. 

W dalszej części obwodnicy, na północ od istniejącej kładki pieszo-rowerowej, powstanie most nad Białym Dunajcem, następnie trasa połączy się z istniejącą DK49 ok. 300 metrów na północ od Zakładu Gospodarowania Odpadami. W tym miejscu powstanie rondo. Dalej droga biec będzie na południe, w obecnym śladzie DK49, do ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 969 (obwodnica Waksmundu). Ten odcinek zostanie rozbudowany do dwóch jezdni, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. 

Wzdłuż nowej trasy powstaną nowe drogi zapewniające komunikację dla tego obszaru. W ramach inwestycji będziemy dbać także o zachowanie ciągłości przebiegu ścieżek rowerowych i narciarskich tras biegowych. Zaplanowano budowę przejść dla średnich i małych zwierząt. Przebudowany zostanie również fragment ul. Lotników. 

Po uzyskaniu DŚU powstanie Koncepcja programowa obwodnicy Nowego Targu. W jej ramach GDDKiA będzie prowadzić m.in. badania geologiczne terenu. Następnie planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie tej inwestycji w formule Projektuj i buduj. Przewidywany czas realizacji to lata 2025-2029. 

Źródło: GDDKiA, r/

źródło: GDDKiA

Extra Trapez
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Sadecka
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl