Aktualności
Wtorek, 26 lipca 2016 14:24

Nowy prezes ZMT o planach

Praca nad płynnością finansową firmy, podnoszenie jakości wyrobów, pozyskiwanie zleceń produkcyjnych i dotrzymywanie terminów dostaw. Takie najważniejsze zadania do realizacji wymienia nowy prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów Henryk Łabędź. Został on powołany na stanowisko przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki, które odwołało także poprzedni zarząd przedsiębiorstwa.
Jako jeden ze swoich celów nowy szef zarządu wymienia także dowartościowanie pracowników produkcyjnych poprzez wzrost wynagrodzeń. -Rezerw na ten cel będziemy szukać np. w zmniejszeniu liczby godzin nadliczbowych - deklaruje Henryk Łabędź. Zapowiada ponadto dbałość o kompetencje i poszanowanie godności każdego pracownika. Z jego wypowiedzi wynika też chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi, propagującymi wartości patriotyczne.

Nowy prezes był dotychczas wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w Zakładach Mechanicznych. Ma 54 lata, jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w Radach Nadzorczych Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, MPK w Tarnowie i Funduszu Gospodarczym Regionu Małopolskiego. Z Zakładami Mechanicznymi jest związany od blisko 30 lat. Zanim zaangażował się w działalność związkową pracował w Dziale Zaopatrzenia i Dziale Rewizji Gospodarczej. W dniu wyboru do zarządu zrezygnował z funkcji związkowych.

Wiceprezesem zarządu został płk. rez. Tomasz Berezowski. To były Szef Wojsk Aeromobilnych Sił Zbrojnych RP, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2012 – 2016 Tomasz Berezowski pracował w Zakładach Mechanicznych. Najpierw pełnił funkcję kierownika zespołu Badań i Analiz, a od roku 2013 dyrektora handlowego. Od października 2015 r. był także dyrektorem technicznym. Będzie odpowiadał za obszar handlu i produkcji.

Członkiem nowego zarządu został Łukasz Komendera, absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Posiada także tytuł dr Politechniki Śląskiej. Ma 39 lat. Pracował już w Zakładach Mechanicznych Tarnów. W okresie lipca do października 2015r. pełnił funkcję dyrektora technicznego przedsiębiorstwa. Wcześniej był zatrudniony w międzynarodowej grupie przemysłowej Avio, w Polskim Holdingu Obronnym oraz w PIT Radwar.

źródło: mat. prasowy

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl