Golemo
Aktualności
Środa, 10 grudnia 2014 14:00

Nowy Zastępca Komendanta Śląsko–Małopolskiego OSG

Na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Straży Granicznej od dziś zastępcą Komendanta Śląsko–Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej jest ppłk SG Wojciech Stodolnik.
W komendzie ŚMOSG, w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Borkowskiego, odbyła się uroczysta zbiórka, na której odczytany został rozkaz o powołaniu ppłk. SG Wojciecha Stodolnika na stanowisko Zastępcy Komendanta ŚMOSG właściwego do spraw logistycznych. Ppłk SG Wojciech Stodolnik został skierowany do objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta ŚMOSG z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Ppłk SG Wojciech Stodolnik służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1995 roku w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej. W Granicznej Placówce Kontrolnej w Międzylesiu zajmował stanowiska: kierownika grupy łączności i informatyki, kierownika grupy ewidencji oraz kierownika grupy zabezpieczenia logistycznego. W latach 1999 – 2000 był oddelegowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił obowiązki eksperta ochrony Polskiej Ambasady w Lagos. W 2006 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. W 2013 roku przeniesiony został do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, gdzie był Naczelnikiem Wydziału Techniki i Zaopatrzenia, a od lipca 2013 roku Zastępcą Komendanta. Od kwietnia 2014 roku do chwili obecnej ppłk SG Wojciech Stodolnik był Zastępcą Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.
Dotychczasowy Zastępca Komendanta płk SG Marek Głuszczak dalszą służbę pełnić będzie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

zdj. Śląsko–Małopolski OSG

źródło: Straż Graniczna

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl