Aktualności
Czwartek, 2 grudnia 2021 09:21

Nagrody starosty dla animatorów kultury i zespołów regionalnych

Podczas gali z okazji Powiatowego Dnia Działacza Sportu i Kultury, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył nagrody mieszkańcom Sądecczyzny za osiągnięcia w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. Nagrody finansowe otrzymały zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły regionalne obchodzące w tym roku jubileusze.
- Gratuluję wszystkim wyróżnionym! Dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz zachowania tradycji i kultury naszych przodków oraz zachęcanie młodego pokolenia do odkrywania pasji muzycznych, regionalnych, malarskich i teatralnych - mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Wiedząc, że na Sądecczyźnie są tacy ludzie jak wy, jestem spokojny nie tylko o przetrwanie tradycji, ale też o rozwój szeroko pojętej kultury.

Warto przypomnieć, że w Powiecie Nowosądeckim organizowanych jest corocznie ponad sto imprez artystycznych, na które organizatorzy uzyskują wsparcie finansowe z budżetu powiatu. W tym roku było to 120 tysięcy złotych. Władze Powiatu wspierają też m.in.: Szkółki Ginących Zawodów, w których uczy się prawie 500 dzieci; prowadzą Fonotekę Ziemi Sądeckiej liczącą obecnie 171 płyt (255 900 zł); biblioteki - 62 placówki, w tym 16 bibliotek głównych i 46 filii (322 tys. zł); zadania z zakresu ochrony zabytków (120 tys. zł). Realizując zadania z zakresu upowszechniania kultury oraz dbając o zaspakajanie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądecczyzny, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wydatkował w bieżącym roku 922 500 zł.

Podczas gali, nagrody indywidualne otrzymali:

Anna Szura: tworzy i prowadzi grupy artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorka wielu projektów scenicznych przedstawiających zwyczaje i obrzędy mieszkańców Sądecczyzny. Popularyzatorka sztuki teatralnej. Zdobywczyni wielu nagród i wyróżnień w konkursach gminnych.

Roman Kwoka: kierownik i założyciel Regionalnego Zespołu „Krużlowianie”, Orkiestry Dętej i Chóru mieszanego w Krużlowej. Organizator zajęć muzycznych, festynów, konkursów. Popularyzator muzyki. Laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych organizowanych na trenie gminy i powiatu.

Irena Miczołek: członkini Zespołu Regionalnego „Kamienica”. Popularyzatorka tradycji i kultury lokalnej. Zajmuje się malarstwem na szkle, rzeźbą i haftem. Autorka książki pt. „Cieniawa kapliczkami malowana”.

Zofia Skwarło: założycielka Zespołu Regionalnego „Nawojowiacy”, którego jest kierownikiem artystycznym i choreografem. W latach 80. ubiegłego wieku inicjatorka i organizatorka festiwali kultury młodzieży wiejskiej. Organizatorka szkoleń i warsztatów dla instruktorów ruchu folklorystycznego. Jest jurorem w regionalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Babcyn Kuferek”. Za swoją działalność na rzecz folkloru otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

Dustin Ziółkowski: młody, utalentowany muzyk – saksofonista. Uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej. Członek zespołów muzycznych „Maskotka” i „Banbinoski”. Laureat wielu przeglądów i konkursów muzycznych na szczeblu krajowym.

Małgorzata Liber: instruktorka Zespołu Regionalnego „Małe Podegrodzie”, z którym zdobyła wiele nagród i wyróżnień na festiwalach folklorystycznych. Propagatorka kultury regionalnej. Przygotowała materiały na jubileuszową płytę Zespołu oraz opisała i opracowała historię działalności Zespołu. Założycielka dwugłosowego chóru dziecięcego „Wiolino” i czterogłosowego chóru kościelnego „Passionato”. Za swoją działalność na rzecz kultury otrzymała wiele nagród i odznaczeń.

Anna Michalik: członkini Zespołu Regionalnego „Podegrodzie” oraz Teatralnego Zespołu Obrzędowego. Jako jedna z nielicznych przedstawicielek młodego pokolenia posługuje się autentyczną gwarą lachowską.

Magdalena Kwoka: od 14 lat członkini Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”. Od wielu lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Podegrodziu przy organizacji imprez i przeglądów artystycznych. Członkini Amatorskiego Zespołu Teatralnego.

Jerzy Pietruszka: animator kultury Lachów Podegrodzkich. Nagrywa i archiwizuje zwyczaje i obrzędy lachowskie. Dokumentuje na fotografii przeglądy, konkursy, przedstawienia popularyzujące kulturę regionu.

Janusz Duda: członek Zespołu Regionalnego „Podegrodzie”, a wcześniej Zespołu „Małe Podegrodzie”. Działa na rzecz kultury regionalnej w Stowarzyszeniu Lachów Sądeckich. Jest też członkiem Amatorskiego Zespołu Teatralnego.

Nagrody zbiorowe zostały przyznane:

- Regionalnemu Zespołowi „Mystkowianie”: zespół działa od 1984 roku, najpierw jako grupa dziecięca, z czasem przekształcił się w grupę dorosłą, która samodzielnie funkcjonuje od 2014 roku. Zespół, oprócz popularyzacji tańca i śpiewu ludowego, nagrywa płyty i filmy, prowadzi szkółki gry na instrumentach, prelekcje na temat regionu. Ponadto przygotowuje programy lachowskie dla zespołów spoza regionu, w tym dla zespołów polonijnych. Prowadzi też badania etnograficzne wsi Mystków i okolic. W ostatnim okresie Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród: I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Samovity – kraina niekończących się możliwości”, II miejsce na 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze, Grand Prix na V International Multi-Genne online festiwal oraz I miejsce na tym festiwalu w kat. strój, w kat. grupa śpiewacza, kat. taniec, kat. muzyka/kapela (2020 r.) oraz I miejsce na XXVII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”, Grand Prix Międzynarodowym Festiwal „Klejnoty” na Ukrainie, Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Pieśni Gór” w Sibiu (Rumunia) – (2021 r.). Ponadto wziął udział w VI Światowej „Folkloriadzie” w Rosji, której organizatorem był CIOFF. Za swoją działalność, członkowie Zespołu (Benedykt Poręba i Patryk Rutkowski) otrzymali Odznakę Ministra Kultury i Sportu „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Ponadto Patryk Rutkowski otrzymał nominację na eksperta ds. folkloru Polskiej sekcji CIOFF;

- Regionalnemu Zespołowi „Mszalniczanie” z okazji Jubileusz 40-lecia działalności artystyczne. Kwota nagrody 4000 zł oraz Kazimierzowi Ogorzałkowi – członkowi i współzałożycielowi zespołu 1566 zł);

- Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Florynki z okazji Jubileuszu 45-lecia działalności artystycznej. Kwota nagrody 4500 zł;

- Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Tęgoborzy z okazji Jubileuszu 40-lecia działalności artystycznej. Kwota nagrody 4000 zł;

- Zespołowi Regionalnemu „Jakubkowianie” z okazji 25-lecia działalności artystycznej. Kwota nagrody 2.500 zł oraz członkom - Elżbiecie Bryniak i Sławomirowi Podoskowi (po 1566 zł).

W spotkaniu, które uświetnił występ kapeli Zespołu Regionalnego „Jakubkowianie” z Łososiny Dolnej i kapeli Zespołu Regionalnego „Mystkowianie” z Mystkowa wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, Roman Potoniec – przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk, członkowie Zarządu: Zofia Nika i Marian Dobosz, radni powiatowi: Krzysztof Bodziony - przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Stanisław Sułkowski - przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu, Maria Barbara Szarota – przewodnicząca Komisja Zdrowia i Uzdrowisk, Marcin Bulanda – przewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, Anna Radzik - wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Paweł Łabuda – wiceprzewodniczący Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej, a także Monika Dziedzina - sekretarz Powiatu i Justyna Tokarczyk – dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie przygotowali pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wraz z dyrektor Wydziału Bożeną Mynarek, która prowadziła dzisiejszą galę.

Fot. Maria Olszowska
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl