Golemo
Aktualności
Piątek, 15 września 2017 14:30

Na jednym bilecie pociągiem, autobusem i tramwajem

KRAKÓW. Od 16 do 22 września wszyscy posiadacze biletów sieciowych KMK, miesięcznych biletów kolejowych strefowych oraz biletów zintegrowanych (Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), będą mogli bez ograniczeń podróżować wszystkimi pojazdami Krakowskiej Komunikacji Miejskiej oraz pociągami uruchamianymi przez Województwo Małopolskie.
Wszystko dzięki inicjatywie województwa oraz Miasta Kraków realizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który przebiega w tym roku pod hasłem „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Integracja transportu publicznego w Małopolsce od lat jest jednym z naszych priorytetów. Tylko w tej perspektywie finansowej na integrację transportu kolejowego w województwie przeznaczyliśmy ponad 125 mln zł. Nieustannie rozwijamy system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, inwestujemy w nowy tabor i ekologiczne autobusy, a niespełna dwa lata oddaliśmy do użytku mieszkańców regionu zintegrowany bilet, umożliwiający korzystanie z różnych środków transportu oraz parkingów typu Park&Ride. Mam tu na myśli Małopolską Kartę Aglomeracyjną, której funkcje wciąż rozszerzamy – mówi marszałek województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Dzięki inicjatywne Województwa Małopolskiego oraz współpracy Miasta Krakowa z Kolejami Małopolskimi i Przewozami Regionalnymi od najbliższej soboty przez cały przyszły tydzień obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych. Co za tym idzie, wszyscy posiadacze ważnych biletów miesięcznych KMK (zarówno sieciowych jak i aglomeracyjnych), miesięcznych biletów kolejowych oraz biletów zintegrowanych będą mogli bez ograniczeń podróżować wszystkimi pojazdami Krakowskiej Komunikacji Miejskiej oraz pociągami uruchamianymi przez Województwo Małopolskie.

***

Honorowanie biletów odbywać się będzie na następujących zasadach:

W pociągach Kolei Małopolskich i Przewozów Regionalnych honorowane będą miesięczne bilety sieciowe (imienne i na okaziciela):
- ważne w strefie biletowej I KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie kolejowej 0,
- ważne w strefie biletowej I i II KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefach kolejowych: 0, I, II.

W autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety kolejowe miesięczne strefowe:
- ważne w strefie kolejowej 0 – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie biletowej I KMK.
- ważne w strefie kolejowej: I, II lub III – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne upoważniające
do przejazdów:
- wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
- wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II,
- pociągami w strefie kolejowej 0, będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,
- pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Zasięg poszczególnych stref:
Strefy biletowe KMK:

Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków
w jej granicach administracyjnych,
Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły
do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:

Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczonymi stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,
Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,
Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,

Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl