Aktualności
Niedziela, 9 października 2022 18:00

Most w ul. Marcinkowickiej prawie gotowy

Do końca października ma potrwać budowa mostu na drodze powiatowej w gminie Chełmiec - ul. Marcinkowicka. Całkowity koszt inwestycji to 2 330 530,78 zł. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski rozmawiał z pracownikami budującymi przeprawę – zapewnili, że wszystko przebiega zgodnie z planem.
- Niebawem kierowcy będą mogli przyjechać po nowym moście – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Teraz ta droga również jest przejezdna, ponieważ na czas budowy został wykonany most zastępczy, którym bez trudu można się poruszać. Jest też kładka dla pieszych.

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego, a także przebudową infrastruktury technicznej, czyli budową dojazdów, przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową i ul. Białą, przebudową istniejących zjazdów, budową oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania, umocnieniem koryta potoku w obrębie mostu.

Koszt całkowity zadania: 2 330 530,78 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 454 817,00 zł, wkład własny Powiatu: 632 493,00 zł.

Fot. Maria Olszowska
WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Paczka
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl