Aktualności
Niedziela, 9 października 2022 16:00

Miliony na drogi nowosądecczyzny

Władze Powiatu Nowosądeckiego wydają miliony na remonty dróg, budowę mostów i poprawę bezpieczeństwa

Trwają prace przy kilkunastu inwestycjach na drogach powiatowych. Koszt to wiele milionów złotych. Drogi zyskują nową nawierzchnię i pobocza, powstają nowe mosty zastępując stare i wąskie przepusty, a mieszkańcy mają nowe chodniki i oświetlone przejścia dla pieszych.

- W ostatnich kilku tygodniach wybudowane zostały chodniki w Krużlowej Wyżnej (gmina Grybów) w ciągu drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa i w Nawojowej w ciągu drogi powiatowej Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Ponadto wybudowaliśmy 14 doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Wartość tych robót to prawie 350 tysięcy złotych. W 70 procentach zostały one współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:

- budowa chodnika o długości 1,67 km w Kunowie (gm. Chełmiec) w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa. Wartość robót: 3 082 566,75 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Chełmiec w wysokości: 1 515 000,00 zł. Termin zakończenia prac: maj 2023 roku;

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem na długości 720 m w Łososinie Dolnej. Wartość robót: 1.072.600,81 zł. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łososina Dolna w wysokości: 536 300,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych;

- budowa mostu wraz z dojazdami w Chomranicach w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze - Chomranice. Wartość robót: 2 055 650,46 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Termin zakończenia prac: listopad 2022 r. Zadanie obejmuje budowę nowego mostu w miejscu przepustu, wraz z dojazdami;

- budowa mostu w Chełmcu wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec. Wartość robót: 2 330 530,78 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2022 r. Zadanie obejmuje budowę nowego mostu z przebudową skrzyżowań i robotami towarzyszącymi.

- budowa mostu w Kotowie (gm. Łabowa) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Kotów - Polany. Wartość robót: 2 216 686,12 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego (ok. 50%). Termin zakończenia prac: listopad 2022 r. Zadanie obejmuje budowę nowego mostu w miejsce istniejącego przepustu, wraz z dojazdami;

- budowa mostu w Wierchomli Wielkiej w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała wraz z dojazdami. Wartość robót: 839 449,98 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości: 419 724,00 zł. Termin zakończenia prac: listopad 2022 r. Zadanie obejmuje budowę nowego mostu wraz z dojazdami oraz robotami towarzyszącymi.

Trwające remonty dróg powiatowych:

- remont drogi powiatowej Tymowa - Łososina Dolna na odcinku 3,72 km miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna (gm. Łososina Dolna). Wartość robót: 5 340 438,46 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem: 2 858 322,00 zł. Zaawansowanie prac: ok. 90 %. Termin zakończenia prac: grudzień 2022 r.;

- remont drogi powiatowej Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku 8,9 km w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa. Wartość robót: 12 143 777,77 zł. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 5 811 893,00 zł. Termin zakończenia prac: marzec 2025 roku. Zostały zrealizowane roboty w Cieniawie, trwają prace w miejscowości Kunów;

- rozbudowa drogi powiatowej Wierchomla Wielka - Wierchomla Mała na odcinku 994 m w miejscowości Wierchomla Wielka. Wartość robót: 4 146 761,79 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: 2 145 000,00 zł. Termin zakończenia prac: listopad 2022 r. Zadanie obejmuje rozbudowę drogi w zakresie konstrukcji jezdni, chodnika oraz zatoki autobusowej, przebudowę przepustów oraz poboczy;

- modernizacja drogi powiatowej Kotów - Kamianna (etap I) na odcinku 1,58 km. Wartość robót: 3 582 093,87 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: ok. 50%. Termin zakończenia prac: grudzień 2022 r. Zadanie obejmuje wymianę oraz wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont 9 przepustów;

- przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku 5,55 km w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa i Łąka. Wartość robót: 24 997 044,80 zł. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni na całym odcinku, budowę chodników w Naściszowej i Librantowej (gm. Chełmiec), a także w Łęce (gm. Korzenna) z zatokami autobusowymi, przebudową przepustów, oświetleniem ulicznym, oznakowaniem poziomym i pionowym oraz montażem urządzeń BRD. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2025 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem: 11 886 490 zł. Pomoc finansowa gminy Korzenna: 1 658 891,00 zł oraz gminy Chełmiec: 654 206,00 zł zostanie przeznaczona na wkład własny Powiatu Nowosądeckiego w kosztach inwestycji (pomoc finansowa dotyczy ok. 25% kosztów budowy chodników oraz 50% kosztów budowy oświetlenia ulicznego);

- budowa czterech doświetlonych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach: Stary Sącz ul. Partyzantów, Chełmiec – w ciągu drogi Chełmiec Naszacowice, Królowa Górna – w ciągu drogi Nowy Sącz Florynka oraz Łabowa – w ciągu drogi Łabowa – Łabowiec. Wartość robót: 114 144,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z dofinansowaniem 70 %. Termin zakończenia prac: grudzień 2022 r.

Trwają postępowania przetargowe na inwestycje:

- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Paszyn – Mogilno - Krużlowa na odcinku 4,5 km z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez powódź. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 16,92 mln zł;

- modernizacja drogi powiatowej Muszyna - (ul. Polna) - Złockie na długości 969 m w Złockiem. Zadanie będzie obejmować wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, remont chodnika, budowa oświetlenia przejścia dla pieszych oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- modernizacja drogi powiatowej Siekierczyna - Naszacowice na długości 795 m w Naszacowicach. Zadanie będzie obejmować wymianę podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz pobocza, remont chodnika w obrębie zatoki autobusowej oraz wykonanie oznakowania poziomego;

- modernizacja drogi powiatowej Wytrzyszczka - Tropie - Bartkowa Posadowa na długości 595 m w Bartkowej - Posadowej. Zadanie będzie obejmować wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

- modernizacja drogi powiatowej Brzezna - Brzezna Litacz – Wysokie na dwóch odcinkach o łącznej długości 765 m w Brzeznej. Zadanie będzie obejmować wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;

- modernizacja drogi powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna na długości 400 m w Mochnaczce Wyżnej i Mochnaczce Niżnej. Zadanie będzie obejmować wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;

- modernizacja drogi powiatowej Łącko - Wola Kosnowa na długości 265 m w Łącku. Zadanie będzie obejmować wykonanie nowych warstw bitumicznych, oznakowania poziomego oraz budowę doświetlonego przejścia dla pieszych;

- modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) - Łomnica na długości 1210 m w Łomnicy Zdroju. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego (3 mln zł), będzie obejmować wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont fragmentu chodnika;

- modernizacja drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna na długości 327 m w Żegiestowie. Zadanie będzie obejmować wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz poboczy;

- budowa chodnika wraz z odwodnieniem na drodze powiatowej Łącko - Wola Kosnowa na długości 154 m w Zagorzynie i Woli Piskulina. Zadanie będzie objęte pomocą finansową gminy Łącko;

- modernizacja drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina na długości 310 m w Nawojowej. Zadanie będzie obejmować wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy, oznakowania poziomego oraz wymianę poręczy przy chodniku;

- budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marcinkowice w ciągu drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec. Zadanie będzie obejmować wykonanie nowej zatoki autobusowej przy budowanym kompleksie sportowym;

- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Niecew – Podole Górowa w Lipnicy Wielkiej;

- modernizacja mostów w ciągu dwóch dróg powiatowych. Zadanie będzie obejmować modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w Łomnicy – Zdroju oraz mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w Kamionce Wielkiej.

Fot. Maria Olszowska
WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl