Aktualności
Środa, 28 marca 2018 15:40

Milionowe inwestycje na Sądecczyznie

Kompleksowa rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, rewitalizacja Parku Strzeleckiego, rozbudowa centrów kultury, placówek szkolnych i przedszkolnych w całym subregionie sądeckim, a także budowa połączenia drogi krajowej 87 z drogą wojewódzką 969 w Nowym Sączu – to tylko niektóre inwestycje jakie uda się zrealizować już wkrótce na Sądecczyznie dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 256 mln zł – tyle środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył Samorząd Województwa Małopolskiego na projekty, które zostaną zrealizowane w subregionie sądeckim. Postawiliśmy przede wszystkim na podniesienie jakości usług zdrowotnych, łatwiejszy dostęp do specjalistów i zabiegów medycznych oraz szeroko pojętą rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich. Nie zabraknie także pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę drogową, które zdecydowanie usprawnią podróż po Sądecczyznie – mówi Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Nowoczesny sprzęt medyczny i usługi na najwyższym poziomie

Za niewiele ponad dwa lata nie do poznania zmieni się budynek sądeckiego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego. Dzięki niemal 40-milionowemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej do istniejącej bryły budynku dobudowany zostanie nowy pawilon, natomiast stary zostanie poddany gruntownej modernizacji. W ramach zmian, w istniejącej części budynku utworzone zostaną dwa nowe oddziały: geriatryczny oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej. Zaplanowano także budowę nowej kotłowni oraz przebudowę obecnych oddziałów: pulmonologicznego, otolaryngologicznego, chorób wewnętrznych, chirurgii dziecięcej, pediatrycznego, psychiatrycznego oraz poradni specjalistycznych. Rozbudowany zostanie również Ośrodek onkologiczny, dodatkowo połączony estakadą z nowym pawilonem ginekologiczno-położniczym. Co istotne, budowa nowego budynku przeznaczonego dla oddziału ginekologiczno-położniczego, ginekologii onkologicznej oraz oddziału neonatologii i IT otworzy przed szpitalem dodatkowe możliwości. W projekcie zaplanowano m.in. pomieszczenia, których nie ma w obecnym pawilonie, a które zdecydowanie podniosą standard świadczonych usług zdrowotnych. Powstaną m.in. pokoje odwiedzin, pokoje dla „rodziców po stracie” oraz tzw. „pokoje rozmów trudnych”. W ramach dofinansowania placówka wzbogaci się także o specjalistyczny sprzęt medyczny. Jego koszt wyniesie ponad 4 mln zł.

Transportowa rewolucja na małopolskich drogach trwa

Niebagatelną kwotę 60 mln zł przeznaczył Samorząd Województwa Małopolskiego na budowę połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969. Choć powstanie inwestycji zaplanowano dopiero za trzy lata już teraz rozstrzygany jest przetarg na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia”, która pozwoli na realizację przedsięwzięcia. W jego ramach najpóźniej do końca 2022 roku powstanie nowy 3-km odcinek trasy wraz z mostem na rzece Dunajec.

156 mln zł na rewitalizację dużych miast, średnich i małych miasteczek oraz sądeckich wsi

Dzięki środkom unijnym już wkrótce wypięknieje także większość sądeckich miejscowości. Wszystko w ramach projektów rewitalizacyjnych, które w znacznej większości zostały już rozstrzygnięte. Na jedno z największych dofinansowań może liczyć Park Strzelecki w Nowym Sączu, który uzyskał ponad 30 mln wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmieni się też plac wokół nowosądeckiej bazyliki św. Małgorzaty. Na pobliskim placu Kolegiackim powstanie scena, na której w przyszłości będą organizowane liczne wydarzenia kulturalne. Dofinansowanie pozwoli także na bardziej aktywny udział w życiu miasta osobom z niepełnosprawnością ruchową – dzięki budowie specjalnej windy usytułowanej na skarpie. W sumie tylko w Nowym Sączu na gruntowną modernizację sal widowiskowych przeznaczono ponad 13,6 mln zł.

Pieniądze z Unii Europejskiej pozwolą także na odnowienie małych i średnich miasteczek oraz sądeckich wsi. Zaplanowano między innymi kompleksowe przebudowy szkół, obiektów kulturalnych, sportowych i uzdrowiskowych. Szczegółowy spis dofinansowanych projektów odnaleźć można poniżej.

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl