Kopalnia
Aktualności
Czwartek, 22 lutego 2018 20:15

Małopolanie najbardziej ufają strażakom

Blisko 85 proc. Małopolan czuje się „bezpiecznie” i „bardzo bezpiecznie”. Najlepiej sytuacja wygląda na Podhalu – tu takiego zdania jest już blisko 94 proc. mieszkańców. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego sprawdziło także, jak oceniana jest praca służb mundurowych. Wyniki można znaleźć w najnowszym badaniu opinii mieszkańców naszego regionu.
Czy w Małopolsce można czuć się bezpiecznie? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej! Takiego zdania jest blisko 85 proc. mieszkańców naszego regionu. Biorąc pod uwagę wyniki ankiet w poszczególnych subregionach, najlepiej wypadło Podhale – tu odpowiedź „bezpiecznie” i „bardzo bezpiecznie” wybrało blisko 94 proc. ankietowanych. W dalszej kolejności są: Sądecczyzna (85,8 proc.), subregion tarnowski (84,4 proc.), Małopolska Zachodnia (83,8 proc.), Krakowski Obszar Metropolitalny (81,2 proc.) i sam Kraków (80,2 proc.).

Największe poczucie bezpieczeństwa mają mieszkańcy wsi. „Bardzo bezpiecznie” czuje się 55,2 proc. ankietowanych z obszarów wiejskich – przy 43,2 proc. respondentów z miasta. Co więcej, najlepiej oceniają sytuację młodzi Małopolanie (18-24 lat) – odpowiedź: „bardzo bezpiecznie” zaznaczyło 55,4 proc. z nich.W 6. edycji badania opinii mieszkańców Małopolanie oceniali także skuteczność działania służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przyznając im punkty w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało: bardzo złą skuteczność, a 5: bardzo dobrą).

Najwyżej została oceniona straż pożarna – aż 67,4% mieszkańców regionu dało jej najwyższą punktację. Szczególnie wysokie noty uzyskała na obszarach wiejskich – tu jest bardziej widoczna i działa nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale również przy okazji innych wydarzeń (w tym kulturalnych, edukacyjnych). Ponadto spory odsetek mieszkańców działa w OSP.

Jedynie co dziewiąty mieszkaniec regionu ocenił działanie policji jako „bardzo skuteczne”. Niewiele mniej (7,3%) odpowiedziało, że charakteryzują się one „bardzo złą skutecznością”.

Straż miejska oceniana jest przez mieszkańców Małopolski gorzej niż policja. O ich „niskiej skuteczności” jest przekonane 30 proc. ankietowanych. Co ważne, w tym wypadku spory odsetek respondentów nie potrafił w ogóle dokonać oceny (zaznaczając „trudno powiedzieć” lub „brak odpowiedzi”), ponieważ na terenie ich gminy nie ma tej jednostki.

6. badanie opinii mieszkańców Małopolski zostało poświęcone głównie sprawom społecznym. Małopolanie musieli odpowiedzieć na 25 pytań dotyczących nie tylko zadowolenia, ale też m.in. zdrowia czy korzystania z mediów społecznościowych. W badaniu wzięło udział 3 tys. osób, po 500 z każdego subregionu Małopolski. Wśród tej grupy 36,1 proc. miało wykształcenie wyższe, 44 proc. – średnie lub policealne, 18 proc. – zasadnicze zawodowe, a 1,9 proc. – podstawowe i gimnazjalne.

opr.s/ zdj. M. Adamowski
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl