Aktualności
Poniedziałek, 10 kwietnia 2017 21:39

Likwidacja punktu poboru opłat i przebudowa jezdni na autostradzie A4 w Staniątkach

Przebudowa kilometrowego odcinka autostrady A4 na trasie Kraków – Tarnów, w miejscu placu poboru opłat, w miejscowości Staniątki rozpocznie się po Wielkanocy. Jednak już we wtorek 11 kwietnia będą ustawiane tablice informujące kierowców o zastępczej organizacji ruchu i pojawią się czasowe zawężenia jezdni przed i za punktem poboru opłat. Zastępcza organizacja ruchu zostanie wprowadzona 18 kwietnia.
Od 18 kwietnia br. ruch na A4 w Staniątkach, zarówno w kierunku Tarnowa jak i Krakowa odbywał się będzie dwoma pasami, jednak nie tymi co teraz tylko przez plac punktu poboru opłat. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/godz. Jezdnie A4 natomiast zostaną wyłączone z ruchu i na nich prowadzone będą prace. Taka sytuacja potrwa do 4 maja br.

Od 4 maja do 22 maja ruch od strony Tarnowa w kierunku Krakowa odbywał się będzie tylko jednym pasem. Ruch z Krakowa w kierunku Tarnowa dwoma pasami. W związku z tymi utrudnieniami postawione zostaną dodatkowe tablice informacyjne o możliwości objazdu drogą krajową nr 94.

Od 22 maja do 6 czerwca ruch na A4 w obydwu kierunkach odbywał się będzie dwoma pasami, ale cały czas po placu poboru opłat.

Od 7 czerwca na 5 dni na odcinku ok. 200 metrów będzie zawężona jezdnia od strony Tarnowa w kierunku Krakowa do 1 pasa ruchu. Na jezdni kierunku Kraków – Tarnów dostępne dla ruchu pozostaną dwa pasy. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na połowę czerwca 2017 r.

W trakcie przebudowy wymieniona zostanie nawierzchnia, dostosowane spadki podłużne i poprzeczne autostrady do dopuszczalnych prędkości na tego typu drogach, zlikwidowane zostanie odwodnienie. Przebudowa poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i płynność jazdy. Plan po zlikwidowanym punkt poboru opłat będzie odgrodzony i wykorzystywany do zarządzania autostradą i celów ratownictwa.

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie robót rozbiórkowych: (frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,
rozbiórka podbudowy z betonu, rozbiórka odwodnienia liniowego na fundamencie żelbetowym, demontaż barier betonowych, demontaż znaków drogowych),
- profilowanie i zgęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej w podłożu ulepszonym,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
- ułożenie siatki z geosyntetyku,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie docelowego oznakowania poziomego jezdni materiałami
grubowarstwowymi,
- montaż oznakowania pionowego tymczasowego i docelowego, słupków
prowadzących,
- montaż znaków kilometrowych i hektometrowych na słupkach

Koszt przebudowy wynosi 8 mln 986 tys. zł, a wykona ją do połowy czerwca 2017 r. konsorcjum Berger Bau.

opr.s/

źródło: DGDKiA

Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl