WSB
Aktualności
Wtorek, 15 lipca 2014 14:58

Komitet Konkursowy Kraków 2022 postawiono w stan likwidacji

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Komitet Konkursowy Kraków 2022 podjęło jednomyślnie uchwałę o jego rozwiązaniu i postawieniu w stan likwidacji.
Zgodnie z wymogami prawnymi samorządy przed tym spotkaniem musiały podjąć oddzielne uchwały w tej sprawie.

Walne Zgromadzenie powołało likwidatora, którego zadaniem będzie doprowadzenie do wykreślenia stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zbycie mienia. Majątek stowarzyszenia to ok. 1,2 mln zł oraz mienie ruchome

Stowarzyszenie Komitet Konkursowy Kraków 2022 zostało powołane w październiku 2013 r. Należeli do niego przedstawiciele: województwa małopolskiego oraz gmin Kraków, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Oświęcim, który wycofał się wiosną 2014 r.

Starania o Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 przerwano, bo w referendum przeprowadzonym 25 maja przeciwko planom zorganizowania tej imprezy w Krakowie opowiedziało się 69,72 proc. głosujących.

Według wyliczeń starania o ZIO kosztowały w ciągu dwóch lat ok. 10,8 mln zł, a jeżeli doliczyć wkład rzeczowy samorządów to suma ta wzrosła o około 500 tys. zł.

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl