Kopalnia
Aktualności
Środa, 24 czerwca 2015 11:17

Kolejny przypadek naruszenia przepisów umowy o małym ruchu granicznym

Funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która na podstawie zezwolenia MRG przebywała poza strefą przygraniczną.
Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Tarnowa, podczas prowadzonej na tarnowskim dworcu autobusowym kontroli legalności pobytu, zatrzymali Ukrainkę. Funkcjonariusze SG ustalili, że cudzoziemka przekroczyła granicę państwową na podstawie zezwolenia MRG, a przebywa poza strefą przygraniczną. Obywatelka Ukrainy oświadczyła, iż była przekonana, że posiadając zezwolenie MRG może podróżować po całej Polsce. Zgodnie z umową zawartą między Ukrainą a Polską zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruch granicznego uprawnia do pobytu jedynie w strefie przygranicznej, sięgającej nie dalej niż trzydzieści kilometrów od wspólnej granicy umawiających się stron.

- W związku z tym Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne, zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Jednocześnie cudzoziemka otrzymała sześciomiesięczny zakaz wjazdu na terytorium Polski. Od początku roku funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału SG już po raz jedenasty ujawnili naruszenie przez obywateli Ukrainy przepisów umowy o małym ruchu granicznym - podsumowuje kpt. SG Katarzyna Walczak rzecznik prasowa Komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.

źródło: Śląsko-Małopolski OSG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl