Kopalnia
Aktualności
Środa, 20 października 2021 14:22

Kolejny fragment obwodnicy Skawiny ukończony (zdjęcia)

W Rzozowie uroczyście oddano kolejny fragment obwodnicy Skawiny.
W wydarzeniu wziął udział minister Piotr Ćwik, wicemarszałek Łukasz Smółka, radny województwa Jacek Krupa, wicestarosta krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk, burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko i samorządowcy.


- Obwodnica Skawiny to bardzo ważny projekt komunikacyjny w tej części Małopolski. Ta inwestycja to sprawniejsza komunikacja i komfort dla mieszkańców oraz odciążenie ruchu w centrum miejscowości. Jej realizacja była możliwa dzięki wsparciu w wysokości aż 85% z Funduszy Europejskich - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Zakres inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmował:
budowę nowej drogi jednojezdniowej klasy „G” o długości 2,3 km i szerokości jezdni 7,00 m (2 x 3,5,m),
budowę 2 wiaduktów w ciągu dróg gminnych (nad obwodnicą),
budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego o długości 2,3 km i szerokości 3,00 m - wzdłuż całej obwodnicy,
budowę 2 rond w m. Rzozów - na skrzyżowaniach obwodnicy z drogą wojewódzką nr 953 oraz z drogą powiatową nr 1939K,
budowę dodatkowych jezdni (dróg serwisowych) dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów przyległych,
odwodnienie drogi, w tym: budowę dwóch zbiorników retencyjnych, przepustu ramowego o długości 81 m i kanalizacji deszczowej,
przebudowę infrastruktury technicznej, w tym: usuniecie kolizji z liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN oraz z gazociągami wysokiego i średniego ciśnienia,
budowę oświetlenia ulicznego.

- W ramach tej inwestycji, na odc. Drogi Krajowej 44 do Drogi Wojewódzkiej 953, wybudowano m.in. nową drogę jednojezdniową, 2 ronda i bezpieczne ścieżki rowerowe. Wszystko z myślą o poprawie bezpieczeństwa na małopolskich drogach - dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.


Obwodnica odciąży zatłoczone drogi Skawiny, zmniejszy poziom hałasu i zanieczyszczenia powietrza. To ważne elementy, które poprawią jakość życia mieszkańców Skawiny. Jest jeszcze inny aspekt. Ten projekt ma również wymiar europejski – jest on cegiełką w urzeczywistnieniu idei wspólnego rynku europejskiego. Okoliczni przedsiębiorcy będą się mogli szybciej włączyć w europejski 'krwiobieg' i brać pełniejszy udział w jednolitym rynku europejskim. Taki jest cel unijnej polityki spójności – dać równe szanse uczestnictwa w europejskim wspólnym rynku. Cieszymy się, ze budżet Unii Europejskiej mógł wesprzeć tę ważną inwestycję kwotą ponad 31 mln PLN, co stanowi 85% kosztów inwestycji. - Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o. z Krakowa.

Łączny koszt inwestycji to ponad 38,5 mln zł.

opr.s/

źródło: Biuro prasowe UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl