Aktualności
Wtorek, 9 stycznia 2018 15:30

Jest umowa na zaprojektowanie i przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo w Giebułtowie

Podpisana została umowa na zaprojektowanie i przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94, wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową DP 2132K (ul. Ojcowska) w Giebułtowie. Najkorzystniejszą ofertę złożył : Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o.o. z Krakowa. Koszt brutto wyniesie prawie 13 mln 399 tys. zł.
Zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie następujących elementów:
- budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze.
- przebudowa skrzyżowania DK 94 z DP 2132K w km 325+808 - przebudowa na skrzyżowanie typu rondo dwupasowe turbinowe,
- przebudowa fragmentu drogi krajowej DK94 dostosowanie jej do docelowego przekroju dwupasowego, dwukierunkowego ,
- przebudowa odcinka drogi DP 2132K na długości wynikającej z przyjętej geometrii skrzyżowania z drogą krajową,
- zaprojektowanie obustronnych zatok autobusowych w ciągu DK94,
- przebudowa chodników i przejść dla pieszych,
- budowa dróg dojazdowych dla zapewnienia komunikacji lokalnej,
- budowa zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,
- budowa, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowa ekranów akustycznych,
- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki budynków i elementów dróg istniejących, przebudowa ogrodzeń bram i furtek.

Termin wykonania 22 miesiące, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wlicza się okres zimowy (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

- Etap I – Projektowanie, obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień
i pozwoleń, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy oraz
- Etap II – przerwa techniczna ok. 4 miesiące od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID, związana z czasem koniecznym na wydanie nieruchomości wywłaszczonych pod drogę oraz warunkami pogodowymi
– Etap III – Realizacja robót, obejmujący wykonanie całego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia przerwy technicznej.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 , zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r. przejeżdża na odcinku pomiędzy Krakowem i Giebułtowem 20120 pojazdów/dobę, z czego 2277 to samochody ciężarowe.

Podpisana została także umowa na opracowanie koncepcji programowej dla: „Budowy obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79”. Wykonawca, firma Mosty Katowice ma wykonać dokumentację dla odcinka drogi od węzła Modlniczka (dawniej Radzikowskiego) do włączenia do istniejącej DK79 w miejscowości Rudawa, w przebiegu zgodnym z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, koncepcję programową, opinię geotechniczną, projekty robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentację geologiczno-inżynierską, projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań gruntów oraz przedmiary i kosztorysy. Koszt prac wyniesie ponad 3 mln 229 tys. zł brutto.

źródło: GDDKiA w Krakowie

Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl