Golemo
Aktualności
Piątek, 17 stycznia 2020 15:46

Jak sprawić, by powietrze było czyste

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyły się konsultacje dotyczące Programu ochrony powietrza. Spotkanie zorganizował Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie.
- Naszym celem jest osiągnięcie do 2023 roku dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, co jest określone w przepisach polskich i unijnych – mówił Tomasz Pietrusiak, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska ds. Sprawozdawczości i Opłat MUW w Krakowie. - W nowym dokumencie zostaną przeanalizowane efekty obowiązującego obecnie Programu, ale przede wszystkim będą wprowadzone nowe działania służące szybszej poprawie jakości powietrza. Musimy zdać sobie sprawę, tak na poważnie, z tego, że zanieczyszczone powietrze wpływa na pogorszenie się jakości naszego życia i zdrowia. Widzimy sporą zależność między zachorowaniami na nowotwory, alergie czy choroby układu oddechowego a czystością powietrza. W miejscowościach, gdzie nie oddychamy czystym powietrzem – liczba zachorowań jest znacznie większa.

Propozycje zapisów nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nakładają obowiązki zarówno na mieszkańców, jak i samorządy czy przedsiębiorców.

Obowiązki mieszkańców to między innymi (w ramach zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski): wprowadzenie zakazu stosowania węgla w nowo instalowanych od 2021 roku kotłach i ogrzewaczach; wprowadzenie ograniczeń dla nowo instalowanych od 2021 roku kotłów na biomasę poprzez podwyższenie standardów emisji pyłu – emisja dla biomasy nie może przekraczać 20 mg/m³, a kotły muszą być wyposażone w zbiornik buforowy odpowiedniej pojemności; możliwość instalowania od 2021 roku nowych kominków i ogrzewaczy pomieszczeń jedynie, gdy są to urządzenia z zamkniętą komorą spalania, wartość emisji pyłu nie przekracza 20 mg/m³ oraz są wyposażone w elektrofiltr bądź automatykę pozwalającą na sterowanie podawaniem powietrza; wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania paliw stałych (węgiel i biomasa) na obszarze strefy A i B wszystkich uzdrowisk w Małopolsce – dla nowo instalowanych źródeł od 2021 roku, dla istniejących po okresie przejściowym od 2027 roku.

Dokument zawiera też zapis obowiązków dla gmin. Są wśród nich: prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwały antysmogowej z dotarciem do każdego punktu adresowego w gminie co najmniej raz w roku; przeprowadzenie inwentaryzacji 100% źródeł ciepła oraz instalacji OZE na terenie gminy do końca 2020 roku; stworzenie i utrzymywanie stanowiska ekodoradcy w każdej gminie; doradztwo dla mieszkańców w zakresie technologii OZE, źródeł ogrzewania, programów dofinansowania i wymagań uchwały antysmogowej; prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza; obsługa programu Czyste Powietrze, inicjowanie i obsługa inwestycji w zakresie programu Stop Smog.

To tylko niektóre zapisy. Całość można znaleźć na stronie: powietrze.malopolska.pl

Uwagi do działań naprawczych prezentowanych podczas spotkań konsultacyjnych można przesyłać do 24 stycznia 2020 roku na adres: powietrze@umwm.malopolska.pl.

(olsz)

Fot. Maria Olszowska
TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl