Aktualności
Poniedziałek, 1 stycznia 2018 18:07

Inwestycje w kulturę: plany ZIM na 2018

Muzeum Podgórza i Ośrodek Kultury w Kantorowicach. Z tych placówek zrealizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich będą mogli korzystać mieszkańcy już w 2018 roku. W planach kolejne tego typu centra lokalnej integracji.
W budżecie Krakowa na ten rok znalazło się kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów kulturalnych, rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz przystosowania istniejących budynków na cele kulturalne i budowy nowych. Łączny budżet inwestycyjny na 2018 rok na kulturę i dziedzictwo to blisko 38 mln zł.
Za część projektów odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. – Wśród naszych zadań są te najbliższe mieszkańcom, a więc dzielnicowe centra i ośrodki kultury. To z takich miejsc krakowianie korzystają na co dzień – podkreśla Janina Pokrywa, dyrektor ZIM.

Wiosną otwarte dla mieszkańców zostanie Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Prace remontowe zabytkowego budynku zajazdu Pod św. Benedyktem u zbiegu ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej zakończyły się jesienią 2017 roku. Obecnie placówka jest wyposażana w urządzenia wystawiennicze. Planuje się, że Muzeum Podgórza zostanie udostępnione mieszkańcom wiosną 2018 roku. Zadanie realizowane jest na zlecenie ZIM Kraków przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku swojego domu kultury doczekają się mieszkańcy nowohuckich Kantorowic. W tym przypadku wykonawca jest już na placu budowy, a sama realizacja budynku i oddanie go do użytku planowana jest na jesień. Ośrodek Kultury na os. Kantorowice (powierzchnia 370 m2 i kubatura 2 500 m3) będzie pełnił funkcję domu kultury dla lokalnej społeczności. Co istotne, budynek będzie sąsiadował z „Ogrodem Nowej Huty”, dopełniając wachlarz możliwości rekreacyjnych. Głównym pomieszczeniem domu kultury będzie sala wielofunkcyjna, z możliwością wydzielenia na dwie mniejsze sale funkcjonujące jednocześnie, z odrębnymi wejściami. Ponadto, zaprojektowane zostały dwie mniejsze sale oraz pomieszczenia zaplecza gastronomicznego, socjalnego oraz administracyjnego.

- 2018 rok to także przygotowanie kolejnych lokalnych ośrodków integracji mieszkańców przez kulturę. Chodzi o centra na Ruczaju i przy ul. Koszykarskiej w Podgórzu – mówi Janina Pokrywa.

Niedawno poznaliśmy koncepcje architektoniczną ośrodka Ruczaj. Na ten rok planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Ośrodek Ruczaj ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jego działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii.

Ośrodek Ruczaj będzie miejscem spotkań i aktywizacji społecznej różnych grup, w tym seniorów. Ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

ZIM chce przygotować kolejny lokalny dom kultury – przy ul. Koszykarskiej w Podgórzu. Będzie to budynek z salą wielofunkcyjną, widowiskową, pracowniami komputerowymi, muzycznymi i plastycznymi z zapleczem technicznym Ośrodek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budżecie na 2018 rok znalazły się też środki na przygotowanie adaptacji zabytkowego Zajazdu Kazimierskiego u zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej na potrzeby Biblioteki Kraków. Zadanie będzie polegać na przebudowie wnętrza istniejącego obiektu, rozbudowie budynku o przeszklony dziedziniec z holem, wymianę dachu, instalacji wewnętrznych oraz odtworzeniu historycznej lokalizacji lukarn. Zgodnie z planem, w 2018 roku będą opracowane dokumenty, pozwalająca na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Realizacja planowana jest na kolejne lata.

opr.s/

źródło: mat. prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl