Terma Szaflary
Aktualności
Czwartek, 16 lutego 2017 13:15

Gminy walczą z niską emisją

Ponad 26,5 tys. starych i nieekologicznych kotłów zostanie wymienionych w Małopolsce w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Zastąpią je spełniające wszelkie normy ekologiczne piece na węgiel, gaz lub biomasę czy OZE.
Właśnie zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach, w których do podziału jest prawie 220 mln zł. O dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ubiega się ponad 100 lokalnych samorządów z naszego regionu. Zdecydowana większość z nich złożyła dokumenty w obu tych konkursach.

- Małopolska walczy ze smogiem. W ostatnim czasie te działania przybrały na sile również dlatego, że lepszego powietrza w regionie domagają się sami mieszkańcy. Jednymi z największych trucicieli są stare piece wykorzystywane do ogrzewania domów, w których często spala się śmieci. Dlatego do poprawy jakości powietrza w naszym województwie chcemy wykorzystać fundusze unijne, jakimi dysponujemy w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. W sumie na różne działania proekologiczne mamy w nim zarezerwowane aż 420 mln euro - mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Małopolskie gminy aktywnie włączyły się w walkę z zanieczyszczeniami powietrza w regionie. W trwających od 30 grudnia dwóch konkursach na wymianę nieekologicznych kotłów lokalne samorządy złożyły w sumie 186 wniosków. Pierwsze umowy z gminami, które przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną podpisane w połowie roku. W sumie dzięki unijnym dotacjom planuje się likwidację ponad 26,5 tys. starych urządzeń grzewczych.

Środki, o które aplikowały gminy ostatecznie trafią do mieszkańców Małopolski – właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Warunkiem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego oraz termomodernizacja budynku, w którym piec ma zostać zainstalowany.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja pokryje koszty demontażu starego pieca oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Natomiast przy wymianie starego pieca na nowy (opalanego gazem, biomasą lub węglem) dotacja pokryje koszty demontażu dotychczasowego urządzenia oraz zakup i montaż nowego, a także koszty instalacji niezbędnej armatury (w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy).

Ile na wymianę pieca?

Na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go kotłem na paliwo stałe lub gaz albo w przypadku wykorzystania do ogrzewania któregoś z odnawialnych źródeł energii można otrzymać równowartość 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Można także starać się o pokrycie kosztów instalacji. Maksymalna wysokość dotacji na ten cel to - w zależności od konkursu - nie więcej niż 6 tys. zł (konkurs 4.4.2 - Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR) i do 1 tys. zł (konkurs 4.4.3 - Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR) w przypadku budynku jednorodzinnego. W przypadku budynku wielorodzinnego ta kwota może być odpowiednio wyższa i zależy od liczby odrębnych lokali mieszkalnych.


Trzeba pamiętać, że w Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE. W Metropolii Krakowskiej (z wyjątkiem Krakowa) dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych lub OZE oraz kotłów na biomasę. Poza Metropolią dofinansowanie obejmuje kotły gazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko najnowszej generacji.

Ostateczne warunki otrzymania dotacji przez mieszkańców określą poszczególne gminy i to tam wszyscy zainteresowani wymianą kotłów uzyskają niezbędne informacje.

źródło: UMWM

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl