WSB
Aktualności
Piątek, 1 grudnia 2017 17:10

Drogowcy przygotowani do zimy

POWIAT NOWOSĄDECKI. 18 wykonawców wygrało przetarg na zimowe utrzymanie 480 kilometrów dróg powiatowych w sezonie 2017/18. Dobowy koszt ich pracy, przy założeniu minimum dwukrotnego wyjazdu wszystkich wykonawców na drogi, wyniesie 42 tys. zł.
Przystąpienie do akcji zimowej przez wykonawców powinno nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu zjawisk atmosferycznych, których skutki są ujęte w umowie. Na powiatowych drogach obowiązuje trzeci i czwarty standard utrzymania. W pierwszym przypadku jezdnia powinna być odśnieżona łącznie z poboczami na szerokości metra, a posypana na całej długości. Do 12 godzin od ustania opadów na drodze może zalegać warstwa o grubości do 2 cm, natomiast po 12 godzinach od ustania opadów nawierzchnia powinna być czarna.

W przypadku czwartego standardu jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, łącznie z poboczami na szerokości 0,75 metra, a posypywana na całej długości.

Wyłonieni w przetargu wykonawcy dysponują łącznie 38 pojazdami. W każdym z nich zainstalowane zostaną urządzenia lokalizacyjne GPS, służące pełniejszej kontroli podmiotów, zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg.
Cena utrzymania kilometra drogi mieści się w granicach od 50,20 do 145 zł. Na 13 odcinkach ze stromymi podjazdami, w celu zapewnienia ciągłości komunikacji podczas opadów śniegu i jego zalegania na nawierzchni, ustawione zostały znaki C-18, nakazujące używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych.

szel/ zdj. Ł. Sowiński

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl