Golemo
Aktualności
Wtorek, 12 września 2017 22:28

Czysta woda w Rogach i Obidzy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogach ponownie została pobrana próbka wody z sieci ujęcia indywidualnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Rogach w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego w zakresie bakterii grupy coli i Escherichia coli.
Pobór próbki wody oraz badania laboratoryjne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi metodami przez Laboratorium Diagnostyki Weterynarii i Badań Środków Spożywczych w Nowym Sączu.

Na podstawie sprawozdania, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu stwierdził, że woda w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989). Tym samym, postępowanie administracyjne w sprawie unieruchomienia ujęcia indywidualnego zaopatrującego Szkołę podstawową w Rogach zostało zakończone.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformował również, że na zlecenie Szkoły Podstawowej w Obidzy ponownie została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Obidzy w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego w zakresie bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Wyniki badań wykazały, iż woda w zakresie badanych parametrów bakterii grupy coli i Escherichii coli, woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz., 1989.

olsz/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl