WSB
Aktualności
Wtorek, 28 kwietnia 2015 08:34

Coraz więcej elementów wiaduktu na łączniku Brzeskim

Z jednej strony wymieniane są grunty i zagęszczane podłoże z drugiej powstają filary estakady na budowanej drodze łącznikowej pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A4 a drogą krajową nr 94. Trwa zbrojenie, deskowanie i betonowanie filarów obiektu.
Na budowie łącznika Brzeskiego kończą się już prace związane z przełożeniem sieci elektrycznej, która kolidowała z inwestycją. Profilowane i zagęszczane jest podłoże, wykonywane wykopy i budowane filary wiaduktu. Trwają prace przy wykonywaniu zbrojenia i betonowania elementów tych filarów.

- Wykonawca ma wybudować jednojezdniową drogę klasy GP długości ok. 2,1km, wzmocnić podłoże gruntowe dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp. Powstanie estakada o długości ponad 200 m, obiekt ramowy z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, rondo jednopasowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94, łącznice do ronda. Przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Leśną, drogi dojazdowe i istniejący system odwodnienia pól. Zbudowane będą przepusty o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, drogi technologiczne, urządzenia ochrony środowiska: ekrany, zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego. Inwestycja obejmuje także przebudowę i budowę oświetlenia, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, chodnika i urządzeń infrastruktury technicznej - wymienia Iwona Mikrut z GDDKiA.

Koszt zaprojektowania i budowy drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK 94 – jako docelowego przebiegu DK 75 wynosi prawie 44 mln zł.

opr.s/

źródło: GDDKiA

WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl