Golemo
Aktualności
Piątek, 15 września 2017 20:44

Bakterie w wodzie w Jasiennej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Jasiennej. Badanie wykazało w wodzie obecność bakterii grupy coli.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989 z późn. zm.) woda do spożycia nie może zawierać zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody nakazał natychmiastowe unieruchomienie ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Jasiennej oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

Liczba osób zaopatrywanych w wodę z ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Jasiennej to około 120.

olsz/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl