Golemo
Aktualności
Wtorek, 19 października 2021 08:10

Autostrada A4 w Krakowie będzie mieć trzeci pas ruchu

Obie jezdnie autostrady A4 na odcinku węzeł Balice – ulica Kąpielowa o długości 17 km, z uwagi na występujące na nim duże natężenie ruchu, zostaną poszerzone o trzeci pas, a węzły Kraków Balice i Kraków Skawina zostaną rozbudowane. Dodatkowo zaplanowano budowę nowych obiektów inżynierskich oraz rozbiórkę istniejących.
O szczegółach dotyczących rozbudowy autostrady A4 w Krakowie mówił podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W wydarzeniu wzięli również udział wicemarszałek Łukasz Smółka, wicewojewoda Józef Leśniak, starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka i dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński.

- Autostrada A4 pełni bardzo ważną funkcję dla Małopolski, a jednocześnie stanowi południową obwodnicę dla Krakowa. Rozbudowa A4 na odcinku, na którym kierowcy mają do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jest niezbędna, podobnie jak całego ciągu od polsko-niemieckiej granicy do Tarnowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Rozbudowa południowej obwodnicy Krakowa to kolejna bardzo ważna inwestycja, realizowana na terenie Małopolski. Dzięki zaangażowaniu rządu układ komunikacyjny wokół Krakowa jest ciągle rozbudowywany i modernizowany. Wszystko z myślą o mieszkańcach i podróżujących przez nasze województwo - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Węzeł Kraków Balice II stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr 774 z autostradą A4 w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska i w miejscu skrzyżowania A4 z przyszłą „Trasą Balicką”. Rozbudowa tego węzła pozwoli na podjęcie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, miasto Kraków i zarządcę lotniska prac przygotowawczych dotyczących przebudowy układu drogowego oraz modernizacji Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Węzeł Kraków Skawina stanowi połączenie drogi krajowej nr 44 (ulica Skotnicka w Krakowie) z autostradą A4. Duże natężenie ruchu przekłada się na powstawanie niebezpiecznych zatorów na autostradzie na odcinku od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Skawina. Jezdnie autostrady A4 zostaną rozbudowane o trzeci pas ruchu, a droga krajowa nr 44 będzie miała po dwa pasy ruchu.

W ramach inwestycji zaplanowano dobudowę trzeciego pasa ruchu dla każdej jezdni A4 oraz przebudowę 29 obiektów inżynieryjnych: 7 mostów i 22 wiaduktów. Rozbudowane zostaną dwa węzły, a trzy przebudowane (m.in. pasy wyłączenia i włączenia, łącznice). Przewidziano ponadto wykonanie urządzeń ochrony środowiska, budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych, dróg dojazdowych, a także przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i wykonanie elementów wyposażenia drogi: barier, oznakowania, systemu zarządzania ruchem.

opr.s/

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl