WSB
Aktualności
Poniedziałek, 9 grudnia 2013 19:12

Apel nowotarskich radnych w sprawie podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą "prawo górskie"

NOWY TARG. Z apelem o przywrócenie prac legislacyjnych nad "prawem górskim" chcą zwrócić się radni do parlamentarzystów. Innych samorządowców proszą o poparcie inicjatywy ustanowienia nowego prawa, które nie będzie ograniczać się do zawłaszczania i wykorzystywania prywatnych nieruchomości. Rozwiązanie oparte ma być na służebności gruntowej, systemie odszkodowań i dopłat w obszarach górskich.
- Powinno uwzględniać poszanowanie własności prywatnej, ochronę środowiska przyrodniczego oraz aspekty wzrostu gospodarczego - tłumaczył podczas spotkania z radnymi z miejskiej Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Marcin Ozorowski. Doradca Burmistrza d/s realizacji strategii rozwoju miasta jest autorem tekstu.

Apel skierowany jest do parlamentarzystów podhalańskich - senatora Stanisława Hodorowicza, posłów Anny Paluch, Andrzeja Guta-Mostowego i Edwarda Siarki, Komisji Sejmowej Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Podkomisji Stałej Sejmu ds. Turystyki, Sejmiku Województwa Małopolskiego, Powiatów Nowotarskiego, Tatrzańskiego i Limanowskiego oraz gmin tworzących te powiaty, a także do Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne.

Jak tłumaczy Marcin Ozorowski: - Jest odpowiednia pora na takie działania. Mamy stanowisko polityczne ministra Andrzeja Biernata (chodzi o zapowiedź ministra sportu o wprowadzenia "prawa śniegu" - przyp.red.), mamy też środek sezonu narciarskiego.

Przypomina, że podejmowanie wcześniej próby wprowadzenia "prawa śniegu" były nieskuteczne. Formuła wykorzystania prywatnych gruntów biegnących przy nartostradach czy trasach turystycznych oparta na wywłaszczeniach czy zarabianiu na cudzej własności wywoływała protesty właścicieli gruntów. Teraz chodzi o to, by kwestia korzystania ze stoków była oparta na poszanowaniu prywatnej własności.

Radni z Komisji Sportu poparli apel jednogłośnie. Tekst ten będzie jeszcze poddany pod opinię całej Rady Miasta. Oto jego treść:

APEL w sprawie przywrócenia prac legislacyjnych nad prawem górskim

Od wielu lat samorządy funkcjonujące na terenach górskich oczekują na regulacje prawne, które umożliwiłyby wykorzystanie nieruchomości usytuowanych wzdłuż szlaków narciarskich na potrzeby rozwoju infrastruktury turystycznej. Dla wielu bowiem regionów Polski, będących naturalnym zasobem walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwiązania te stanowią gospodarczą konieczność. Bez nich niemożliwa będzie realizacja wyznaczonych celów strategicznych zapisanych w dokumentach określających wyzwania na lata 2012-2020. Sama Strategia Województwa Małopolskiego również takie zadania wytycza dla Subregionu Podhalańskiego i Sądeckiego, ponieważ posiadają one bezsprzeczny potencjał do wszechstronnego rozwoju lokalnych społeczności.

Nowe prawo, które nie może ograniczać się do zawłaszczania i wykorzystania nieruchomości dla potrzeb użytkowania i rozwoju infrastruktury narciarskiej powinno uwzględniać poszanowanie własności prywatnej, ochronę środowiska przyrodniczego oraz aspekty wzrostu gospodarczego. Mamy nadzieję, że istnieje możliwość rozwiązań opartych na instytucjonalnej służebności gruntowej, systemie odszkodowań i dopłat w obszarach górskich. Przykładem są tutaj funkcjonujące zasady w innych krajach europejskich, choćby we Francji czy Austrii, które wypracowały i udoskonaliły rozwiązania, zapewniające dynamiczny rozwój obszarów w dużej mierze utrzymujących się z usług turystyczno-rekreacyjnych. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy wykorzystać tę szansę w najbliższej perspektywie, biorąc pod uwagę także aplikację olimpijską – Kraków 2022. Brak uregulowań blokuje nie tylko rozwój bazy turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej ale przeszkadza w uruchomieniu koła zamachowego gospodarki a tym samym pokaźnych wpływów do poszczególnych budżetów jednostek samorządów terytorialnych i budżetu państwa.

Dlatego biorąc pod uwagę sumę zdobytych doświadczeń w ostatniej dekadzie, przeprowadzone konsultacje, codzienną praktykę branżowych podmiotów organizujących narciarstwo, obawy przeciwników i troskę samorządowców, a nade wszystko politykę Ministerstwa Sportu i Turystyki zwracamy się do zainteresowanych samorządów o poparcie tej inicjatywy, a parlamentarzystów o ponowne przystąpienie do prac legislacyjnych w przedmiotowej sprawie. Przypominamy także wytyczne rządu określone w dokumencie pt.: „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”, w którym jednoznacznie zostały określone założenia i definicja turystyki, rozumianej jako dziedzina ściśle powiązana z wieloma procesami rozwoju społeczno-gospodarczego. W dokumencie tym czytamy o „zobowiązaniu Rządu RP, mającym na celu harmonijny i zrównoważony rozwój sektora turystycznego w Polsce, ale wskazującym także działania, w których realizację powinny być zaangażowane wszystkie podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki, np. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, organizacje branżowe, środowisko naukowe. Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom o zaangażowaniu samorządu terytorialnego w budowaniu mocnego sektora turystycznego apelujemy o poważne wzmocnienie tejże turystyki poprzez rozwiązania legislacyjne jak przykładowe „prawo śniegu” czy szerzej „prawo górskie”. Wówczas ustawa ta stanie się ważnym narzędziem społeczno-gospodarczego rozwoju regionów Sudetów, Beskidów, Tatr, Pienin i Bieszczad.

s/

źródło: Podhale24

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl