Aktualności
Czwartek, 25 września 2014 08:22

7 mld zł na drogi i kolej dla Sądecczyzny

Pierwszy – 16 kilometrowy - odcinek drogi krajowej Brzesko-Nowy Sącz, budowa drugiego odcinka obwodnicy Nowego Sącza, trasy kolejowej na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja i rozbudowa linii Chabówka – Nowy Sącz – to najważniejsze inwestycje transportowe dla subregionu sądeckiego, na które władzom Małopolski udało się pozyskać rządowe gwarancje.
- Z puli 24 mld zł zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym, gdzie niemal 23 mld zł stanowią projekty kolejowe i drogowe, prawie 7 mld zł jest zarezerwowane dla Sądecczyzny – mówi marszałek Marek Sowa.

Zeszłotygodniowe negocjacje Kontraktu Terytorialnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju dotyczyły właśnie przede wszystkim infrastruktury transportowej. Ustalenia kontraktu muszą teraz zostać przyjęte przez rząd, następnie zostanie zawarta umowa pomiędzy rządem, a Samorządem Województwa Małopolskiego. Uzyskane przez Władze Małopolski w MIR zapisy dają gwarancję realizacji kluczowych przedsięwzięć w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na liście drogowych przedsięwzięć podstawowych z subregionu sądeckiego (które mają zapewnione gwarancje rządowe) znalazła się realizacja pierwszego odcinka drogi krajowej Brzesko-Nowy Sącz (Łososina Dolna – Nowy Sącz) - szacowany koszt inwestycji 500 mln zł i budowa odcinka obwodnicy Nowego Sącza do Biczyc Dolnych (30 mln zł).

Na drogowej liście rezerwowej figurują: obwodnica Limanowej (500 mln zł), obwodnica Gorlic (150 mln zł) oraz budowa nowego połączenia Nowego i Starego Sącza, tzw. Węgierska bis. Zadania z tej listy mają szansę wejść na listę podstawową w momencie, kiedy zwolnią się środki na realizację dodatkowych projektów.

Najwyżej wycenianym i największym zadaniem „kolejowym”, które otrzymało gwarancję realizacji jest budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja Istniejącej Linii Kolejowej Nr 104 Chabówka - Nowy Sącz. Projekt został wyceniony na 6 mld zł. Na liście rezerwowej znalazła się rewitalizacja linii kolejowych Stróże - Muszyna oraz Stróże – granica województwa.

Przed Województwem Małopolskim jeszcze drugi etap negocjacji, w czasie których zostaną podjęte decyzje w sprawie gwarancji rządowych inwestycji w infrastrukturę m.in. badawczo-rozwojową uczelni wyższych, kultury, zdrowia, lotniczą czy przesyłu energii. Obszary te będą mogły być rozpatrywane dopiero po rozstrzygnięciu negocjacji pomiędzy rządem a Komisją Europejską oraz regionami a KE co do sposobu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych w okresie 2014-2020.

opr.s/

źródło: UMWM

WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl