WSB
Aktualności
Środa, 25 lutego 2015 18:46

60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przystąpiło do organizacji 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i przyjęło na siebie rolę gospodarza eliminacji rejonowych – dla rejonu tarnowskiego (obejmującego powiaty: brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski) oraz rejonu nowosądeckiego (obejmującego powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i tatrzański).
1. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
- dorosłych.

2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów wg następujących zasad:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę,
uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut,
przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę

U w a g a: podane zasady tego turnieju obowiązują do przeglądów wojewódzkich włącznie; w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).

D. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”

repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut

3. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami Konkurs realizowany będzie w drodze 4-stopniowych eliminacji:

A. środowiskowo – miejskich

zgłoszenia na kartach uczestnika wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych należy przesłać na adres organizatora danego etapu powiatowego w terminie wyznaczonym przez Organizatora eliminacji powiatowych
w eliminacjach powiatowych, w turnieju recytatorskim zakwalifikowanych zostać może do 5 reprezentantów, natomiast we wszystkich turniejach łącznie – nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły (obowiązuje dołączenie protokołu eliminacji szkolnych)

B.powiatowych
ORGANIZATORZY eliminacji – rejon tarnowski
ORGANIZATORZY eliminacji – rejon nowosądecki

C. rejonowych

dla rejonu tarnowskiego: 13 kwietnia br. – w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego – koordynator:
Ilona Stanaszek, tel. 14 626 07 61, i.stanaszek@mcksokol.pl
dla rejonu nowosądeckiego: 14 kwietnia br. –w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – koordynator:
Magdalena Baran, tel. 18 448 26 34, m.baran@mcksokol.pl

D. wojewódzkich: 27 - 28 kwietnia br. - w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – w eliminacjach wojewódzkich uczestniczyć będą laureaci wytypowani przez jury eliminacji rejonowych.

/ab

źródło: http://www.mcksokol.pl/

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl