Allmedica
Aktualności
Czwartek, 23 maja 2013 22:17

37,6 mln zł na budowę obwodnicy Skawiny

Gmina Skawina otrzyma 37,6 mln zł dofinansowania do budowy obwodnicy Skawiny. Pieniądze na inwestycję zostaną zarezerwowane w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym 2007 – 2013. W piątek w UMiG Skawina umowę wstępną w tej sprawie podpiszą marszałek Małopolski Marek Sowa, członek zarządu Jacek Krupa oraz Adam Najder – burmistrz Skawiny.
W ramach projektu „Obwodnica Skawiny - budowa drogi gminnej kl. GP- odcinek II i III” powstaną kolejne dwa odcinki obwodnicy Skawiny o długości ponad 2 km, tj. od skrzyżowania końca I odcinka z ul. Nowoprzemysłową i płk. Hałacińskiego do ul. Energetyków. Wybudowane zostaną dwa mosty i dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi (ul. Tyniecką i ul. Energetyków). Projekt przewiduje budowę odwodnienia, oświetlenia, ekranów akustycznych, przebudowę infrastruktury sieciowej oraz zagospodarowanie terenu. Prace przewidziano na lata 2013-2015.

Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania, odciąży centrum Skawiny od ruchu samochodowego, dzięki budowie drugiego mostu na Skawince zapewni szybszy dojazd straży pożarnej i służb ratowniczych. Poprawi się dostępność komunikacyjna tego regionu, zakładów przemysłowych i dwóch stref gospodarczych położonych w Skawinie.
Całkowita wartość projektu to 44,2 mln zł. Dotacja ze środków europejskich w ramach MRPO wyniesie 37,6 mln zł (85% kosztów). W finansowaniu inwestycji uczestniczy także województwo małopolskie – wkład własny wynosi ponad 3,3 mln zł.

opr.s/

źródło: UMWM

Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl