WSB
Aktualności
Czwartek, 26 stycznia 2023 13:41

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

29 stycznia odbędzie się finał kolejne edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym roku poświęcona walce z sepsą.
Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Jak czytamy na stronie fundacji www.wosp.org.pl, w ramach 31. Finału WOŚP planuje ona zakupić urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF, analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności, analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego, zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych, systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń oraz komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

W ramach finału odbędzie się w całej Polsce mnóstwo wydarzeń, wiele działo się też będzie w Małopolsce, gdzie zarejestrowane zostały aż 82 sztaby.

W internecie trwają już aukcje WOŚP z allegro. Ciekawe propozycje ma też nowotarski sztab WOŚP które swoje licytacje prowadzi w serwisie aukcje.podhale24.pl. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie!

W dziale co gdzie kiedy publikujemy na bieżącą zaproszenia na wydarzenie organizowane przez małopolskie sztaby WOŚP. Przysyłacie nam kolejne zaproszenia i relacje z Waszych działań! Będziemy publikować je na bieżąco!

Piszcie do nas na redakcja@malopolskaonline.pl, na fb.com/malopolskaonline lub dzwońcie: 12 443 16 60.


wo/
Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl