Aktualności
Poniedziałek, 7 maja 2018 13:32

15 osób oskarżonych o przestępczość narkotykową

Aktem oskarżenia przeciwko 15 osobom zakończyło się śledztwo prowadzone przez Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej we współpracy z funkcjonariuszami Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Zarządem CBŚP w Krakowie oraz Europolem.
Oskarżonym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu wewnątrzwspólnotowe nabycie na terenie Królestwa Hiszpanii oraz innych krajów członkowskich Unii Europejskiej znacznej ilości środków odurzających, a także przywożenie do Polski środków odurzających w znacznej ilości oraz obrót tymi środkami. Wśród oskarżonych jest również kierujący tą grupa przestępczą.

Postępowanie prowadzone było od sierpnia 2016 roku przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie we współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, Zarządem w Krakowie CBŚP oraz Europolem.W wyniku przeprowadzonych czynności i w oparciu o obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie ustalono między innymi okoliczności związane z funkcjonowaniem zorganizowanej grupy przestępczej, jej strukturę, hierarchię, członków oraz pełnione przez nich role. Ponadto uzyskano szczegółowe informacje dotyczące zasad organizowania wewnątrzwspólnotowych nabyć znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany.

W szczególności ustalono, że rola osoby kierującej zorganizowaną grupą przestępczą o zasięgu międzynarodowym, polegała na pozyskiwaniu dostawców hurtowych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych i negocjowaniu z nimi cen, finansowaniu zakupów hurtowych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Kierujący grupą koordynował również dostawy i dystrybucję środków odurzających i substancji psychotropowych, określał zasady zakupu środków i substancji nabywanych przez członków grupy, w celu ich dalszej sprzedaży, w tym ich ilość, jakość i cenę oraz określał wysokość wynagrodzenia członków grupy i nawiązywał kontakty z innymi grupami przestępczymi i osobami, celem zapewnienia dostaw i zbytu na produkty oferowane przez członków grupy.

W ramach postępowania dwukrotnie doszło do zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej na gorącym uczynku wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających w ilościach około 65 kilogramów, a następnie 7 kilogramów marihuany.Ustalono ponadto, że od 10 lipca 2016 roku do 19 stycznia 2017 roku członkowie grupy, wbrew przepisom ustawy uczestniczyli w wewnątrzwspólnotowych nabyciach oraz czynili przygotowania do wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany o łącznej wadze 160 kilogramów.

W toku śledztwa w stosunku do podejrzanych stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie członków grupy przestępczej o łącznej wartości ponad 230 tysięcy złotych.

Oskarżonym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

PK/ zdj. Karpacki Oddział Straży Granicznej

źródło: KaOSG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl